Přepravní podmínky sběrné služby

Přeprava zásilek a vymezení vlastnosti zásilek:

Z přepravy jsou vyloučené předměty ohrožující lidský život nebo zdraví: zbraně, výbušniny, omamné a psychotropně látky, chemikálie, jedy, hořlaviny, žíraviny, živá zvířata, živé rostliny, potraviny s omezenou délkou trvanlivosti, alkohol, cigarety.

Přeprava zásilek trvá od 2 do 5 dnů od termínu vyzvednutí. V případe neočekávaných události (živelné pohromy, zpozdění trajektu, dopravní komplikace a jiné), se muže přepravní termín prodloužit. Pokud se tak stane, odesilatel bude okamžité informován o zpozdění zásilky a to telefonicky nebo prostřednictvím SMS.

Odesílatel je povinný opatřit zásilku takovým obalem, aby nedošlo k poškozeni předmětu v zásilce a byla umožněna bezpečná manipulace se zásilkou. Pokud se jedná o přepravu veškeré elektroniky, musí byt opatřena originálním obalem, pokud tak není možno provézt, přepravce nebude zodpovídat za připadne škody a není tak možné předmět reklamovat.

Převzetí, přeprava a doručení zásilky:

Přepravce (Kohlman & Hašek, a. s.) neodpovídá za obsah zásilky, který nebyl uveden na nákladovém listě CMR. Za takový obsah zásilky odpovídá pouze odesilatel. Obsah zásilky, který není uveden v přepravním listě, není možné v pojistné události reklamovat.

Zásilka bude doručena příjemci nebo osobě předem pověřené, která se prokáže průkazem totožnosti, nebo objednávkou přepravy.

Zásilka se považuje za doručenou ve chvíli převzetí a potvrzení podpisem o přijetí zásilky příjemci nebo příslušnou osobou na nákladovém listě CMR. Příjemce svým podpisem potvrzuje, že obal zásilky je neporušený a předmět zásilky nepoškozený.

Sběrná služba - Anglie

 
Provozujeme sběrnou službu (SBS) mezi Českou republikou a Velkou Británií. Přepravujeme zásilky od 500 kg do 24 tun.

Novinky

nové tahače na trasy ČR-GB-ČR

21.06.2018 17:02
začátkem roku jsme převzali tři nové tahače v provedení low deck, které jsou nasazeny na trasy ČR-GB-ČR  

vůz s pravostranným řízením na českých spz ?? ANO...:-)

21.06.2018 11:31
Podle nařízení Evropského parlamentu, je nově v členských zemích EU možné legálně přihlásit novější vozidlo /ne všechny typy vozidel /s pravostranným řízením. Pro naše zákazníky tuto službu vyřizujeme včetně vyjímky pro volant na pravé straně

další nástrahy při koupi vozu v GB

21.06.2018 11:15
...v poslední době jsme se opakovaně setkali se žádostí našich zákazníků o dovoz vozu či rypadla, které "výhodně" zakoupili v GB. Již z přiložených fotek bylo zřejmé, že se jedná o podvod. Vůz byl nafocen na ulici jak z venku, tak i zevnitř, avšak interier vozu byl focen pouze přes sklo zvenčí ......